Ready made sro: Rýchla a bezpečná cesta, ako začať podnikať

Aj na Slovensku sa stále častejšie stretávame s ponukou ako predaj ready made sro Ezmluva. Ide o ponuku novozaložených spoločností, ktoré vlastne vznikli za jediným účelom- aby sa hotové a pripravené mohli predať záujemcovi, resp. podnikateľovi, ktorý chce začať podnikať s hotovou spoločnosťou. Tým pádom sa vyhne postupom, ktoré by ho sprevádzali pri zakladaní vlastnej spoločnosti od úplných základov.

Takéto „vyrobené a pripravené eseročky za účelom predaja“ sú čerstvé, bez podnikateľskej histórie, majú čistý štít a nemajú za sebou ekonomickú minulosť a teda ani vykonané transakcie. Je tu teda istota, že sa s nimi nespájajú žiadne dlžoby či iné nevyriešené pohľadávky. Pochopiteľne však pri nich vznikli tie základné, nevyhnutné kroky k tomu, aby existovali a mohlo sa s nimi podnikať. To znamená, že majú zaplatené základné imanie, sú zapísané v Obchodnom Registri a vznikli platnou spoločenskou zmluvou. Spomenúť by sa však mali aj tie, čo majú v tomto prípade vyriešené napríklad aj ďalšie faktory ako napríklad evidenciu na daňovom úrade.

účtovník, podnikateľ

  • Sú to spoločnosti či firmy, ktoré budúcemu majiteľovi výrazne uľahčia plnenie živnostenských opatrení a byrokratických postupov.

Tie hlavné výhody a dôvody, prečo sú ready made spoločnosti obľúbené napríklad tiež u začínajúcich podnikateľov, sú už z tejto charakteristiky zrejmé:

podnikateľ, peniaze, čas

Dajú sa okamžite použiť k požadovaným podnikateľským aktivitám bez obmedzujúcich postupov, ktoré sú v opačnom prípade neodmysliteľným úkonom pri zakladaní vlastnej firmy. Druhou oceniteľnou stránkou je fakt, že tieto „pripravené“ s.r.o. vznikli čisto len za účelom ich predaja, čo znamená, že nemajú históriu. Nepodnikalo sa s nimi, nemajú tak za sebou žiadne záväzky, dlhy či iné sťažujúce faktory. To znamená, že nikdy napríklad ani nemali a neevidovali žiadnych zamestnancov a takisto neuzatvárali žiadne obchodné transakcie.